hwb
1478262850.jpg 1588338097.png 1588335934.png 1588335974.png 1588336128.png 1588336271.png 1588338796.png

Dosbarth Uranus

​Yn yr wranws rydyn ni’n dwlu ar chwarae gyda ffrindiau velly rydyn ni’n mwynhau dydd chwaraeon. Hoffi gweithio gyda dosbarth achos aethon ni Kingswood gyda Year 6. Rydyn ni’n hoffi darllen ,hoff awdur ydy Terry Pratchett  ond rydyn ni’n casau David Walliams. Ein hoff llyfr ydy hugo. Rydyn ni’n dda iawn yn gweithio eg mathematig, saesneg (ysgrifennu) ac gwyddoniaeth. Wranws yn fantastig, wranws yn dosbarth wych I fod ynddi!

Uranus is a fun class that everyone is welcome in!

In our class we work together to support each other.  We are a  Year 6 class and our favourite thing about our class is if someone is is stuck then a we all help each other.  In our class we are responsible for coming in and getting our work done quickly, sometimes quietly, and always sensibly.  We are a very sporty class.

Uranus is a brilliant class to be in! Uranus yn dosbarth gwych i fod ynddi!

Whilst we have been learning at home, Mrs Magwood has been so impressed with some of our work. Take a look!